Vytlačiť

Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

Vážení rodičia, priatelia školy,

aj v tomto školskom roku máte možnosť darovať 2% zo svojej dane z príjmov práve občianskemu združeniu Junior Transport o.z. pri Strednej odbornej škole dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava.

Všetky získané financie budú použité v súlade s cieľmi a činnosťou OZ na:

Ak  sa rozhodnete darovať nám 2 % z daní z príjmu, máme pre Vás stručný návod ako postupovať.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovane za Vás robí zamestnávateľ ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eurá.

 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Junior transport o. z.

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Kvačalova 995/20, 821 08 Bratislava

  Právna forma:

  občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  52088812

 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eurá.

 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Junior transport o. z.

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Kvačalova 995/20, 821 08 Bratislava

  Právna forma:

  občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  52088812

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno alebo názov:

  Junior transport o. z.

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

  Kvačalova 995/ 20, 821 08 Bratislava

  Právna forma:

  občianske združenie

  Identifikačné číslo (IČO/SID):

  52088812

 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

 

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Junior Transport o.z.

Kvačalova 995/20, 821 08 Bratislava – Ružinov

č. účtu: SK66 8330 0000 0026 0205 1453

IČO: 52088812