V SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava pôsobí inkluzívny tím, ktorý Vám pomôže pri riešení problémov. Inkluzívny tím pozostáva zo:

a) Školského špeciálneho pedagóga:  
                                    Mgr. Zuzana Zábojová
                                    8:00 – 14:00 (pondelok – piatok)    
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 - klapka 111
___________________________________________________________________________
b) Sociálneho pedagóga:             
                                    Mgr. Silvia Bartelt – NP POP II 
                                    8:00 – 14:00 (pondelok - piatok)
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 – klapka 113        
___________________________________________________________________________
c) Školského psychológa:            
                                    Mgr. Eva Hoghová – NP POP II 
                                    8:00 – 14:00 (utorok, streda)
                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                    02/ 2220 5045 - klapka 112

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, komunikačnej schopnosti) a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.
Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva a to najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi.
Školský psychológ je k dispozícii žiakom, ktorých trápi akýkoľvek problém, ktorý môže narúšať vzdelávací proces. Je trpezlivým a pozorným poslucháčom, konzultantom a mediátorom pre každého žiaka.


Povedz nie kyberšikane!